Algemene voorwaarden

 1. LOTIE kids interior- Zinkweg 152 – 3262BG Oud-Beijerland – Nederland 
  BTW :NL860877036B01

 2. BTW
  Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 3. Bestellen en betalingen
  Voor de betaling sturen wij een factuur per email. Eventuele onjuistheden in de betaling dienen direct door de klant te worden gemeld aan LOTIE kids interior.

 4. Verzending
  De kosten voor verzending verschillen per product. Op de website staat duidelijk uitgelegd welke verzendkosten worden gehanteerd per product. 
 5. Verzekering
  Wij doen er alles aan om de producten zo goed en veilig mogelijk te verpakken. LOTIE kids interior kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal of verlies van de producten tijdens de verzending. Indien er wordt gewenst de verzending te verzekeren, dan kan dit worden aangeven op het moment van de aankoop. Kosten voor de verzekering van de verzending zijn voor de koper.

 6. Recht om af te zien van de aankoop van de producten
  De consument heeft het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De klant wordt verzocht een verzoek tot retournering van het artikel in te dienen bij LOTIE kids interior door te mailen naar info@lotie.nl. De retourkosten zijn voor de koper. Afhankelijk van het soort product maakt LOTIE kids interior een afspraak in overleg met de klant om het artikel op te halen of de klant retourneert het product zelf met behulp van een pakketdienst. Indien de klant niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, zijn de meerkosten voor de klant. Het artikel dient in de originele staat en verpakking, met alle meegeleverde accessoires en gebruiksaanwijzing, aan de pakketdienst te worden geretourneerd. Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt LOTIE kids interior zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vorderen voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen bepalen. Alle geretourneerde artikelen worden zorgvuldig onderzocht. Uitgangspunt is dat de consument het artikel alleen mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou moeten doen. Wanneer een artikel beschadigd is door het gebruik van de klant, wordt dit aan de klant in rekening gebracht. De koper moet het product binnen 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, met alle originele etiketten en in de originele verpakking terugsturen naar de verkoper. De verkoper verplicht zich het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief de retourkosten, indien betaald door LOTIE kids interior) binnen 30 dagen na ontvangst van het product terug te betalen. Bij onjuiste retournering conform bovenstaande is LOTIE kids interior niet gehouden tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. De koper kan deze dan binnen 14 dagen of op uitdrukkelijk verzoek van de koper bij de verkoper ophalen en op zijn kosten aan de koper terugbezorgen. Het risico van het terugzenden van het product en de kosten van het terugzenden zijn uitsluitend voor rekening van de koper.

 7. Ruilen en retourneren
  Je hebt 14 dagen bedenktijd na ontvangst van je product. Bij ruilen zijn de retourkosten voor de koper. Artikelen gekocht via de LOTIE kids interior shop kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na de eerste dag van levering, mits het product ongebruikt, onbeschadigd is en alle originele labels heeft. Voor alle aanvullende informatie zie artikel 4. Tevens vragen wij u om binnen 5 werkdagen aan ons door te geven dat u een product wilt ruilen. De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten zijn uitsluitend voor rekening van de koper. We behouden ons het recht voor om een omruiling te weigeren als we vermoeden dat het product door de klant is beschadigd, al is gebruikt of als de redenen ongegrond zijn. Actieproducten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 8. Klachten
  Wij doen ons uiterste best om eventuele klachten te voorkomen, te verhelpen en op te lossen. Wij proberen de aangeboden artikelen zo uitgebreid mogelijk te omschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er typefouten optreden (materiële fouten, vergissingen), berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Kleuren op de foto’s kunnen ook iets afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van je beeldscherm kunnen hier invloed op hebben, evenals de lichtinval. We kunnen geen omruiling accepteren op basis van kleurafwijkingen. Mocht je twijfelen over een bepaald product of meer informatie willen, dan kun je altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Ook behouden wij ons het recht voor om onze prijzen aan te passen. Ook doen wij er alles aan om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten.

 9. Garantie
  Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen, hebben onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper de verkoper hiervan binnen 7 dagen na aflevering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit hoger zijn dan het aan de koper gefactureerde/betaalde bedrag. Normale of normale slijtage, accidentele of opzettelijke wijzigingen die de koper aan het product heeft aangebracht, het niet kunnen voorleggen van een factuur of een geldig betalingsbewijs en verschillende omissies zijn uitdrukkelijke, maar niet beperkt tot, uitzonderingen op het bovengenoemde garantiesysteem.

 10. Privacy
  De gegevens van onze klanten worden niet doorgegeven aan derden. LOTIE kids interior kan deze informatie gebruiken om haar producten en diensten te promoten. De deelnemer heeft recht op inzage in de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan verzoeken om correctie of verwijdering daarvan door een e-mail te sturen naar info@lotie.nl.

 11. Property right
  Geen enkele informatie of foto van onze site mag worden gekopieerd of gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming.